Szczecin
 Icon Series
2011, Made in China 
• Text front: Szczecin Starbucks Coffee
• Text back: Szczecin Starbucks Coffee

• Image front: Province Office (Budynek Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie)
• Image back: Harbour Gate (Brama Portowa)
• First produced: 2011

• SKU number: 011016204